Skip to content Skip to footer
Andrzej_Supron_sesja_SS_175

O Fundacji

Fundacja Andrzeja Suprona jest kontynuacją stowarzyszenia Akademii Sportu Andrzeja Suprona, które powstało w 2014 roku. Prezesem Fundacji jest wybitny zapaśnik, Andrzej Supron a wiceprezesem Edyta Supron.

Główne cele fundacji to: 

1) rozwój świadomości sportowej wśród społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności sportowej, m. in. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach i uczelniach wyższych;

2) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, kursów i szkoleń dla swych członków, podopiecznych, jak i innych osób;

3) profesjonalizacja współzawodnictwa w sporcie, w tym sporcie zapaśniczym poprzez utworzenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w formie ligi zawodowej lub amatorskiej;

4) organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w sekcjach sportowych zarówno na rzecz swych członków, podopiecznych, jak i osób trzecich;

5) propagowanie zasad etyki, w tym zasad fair play w sferze kultury fizycznej i sportu;

6) utrwalanie więzi społeczeństwa ze sportem;

7) zainteresowanie władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji, organizacji i prywatnych podmiotów gospodarczych rozwojem, dofinansowywaniem sportu;

8) wspieranie organizacji sportowych i innych, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji;

9) podejmowanie działań zmierzających do promowania popularyzacji idei sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

10) ochrona i promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych w społeczeństwie poprzez upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych;

11) wspieranie działalności charytatywnej;

12) nauka, edukacja i wychowanie dzieci, w tym osób niepełnosprawnych oraz młodzieży poprzez kulturę fizyczną, sport i rekreację;

13) upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;

14) organizowanie wolnego czasu oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych;

15) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu;

16) rozwój wolontariatu w sporcie;

17) opieka i pomoc dla zawodników czynnie uprawiających sport.

Fundacja Andrzeja Suprona © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Fundacja Andrzeja Suprona. All rights reserved 2023